Nu te koop!!!

een verhalenboek over kinderen met spraakproblemen!

Het vervangen van klanken of klanken weglaten is normaal in de spraakontwikkeling van het jonge kind. Deze “vereenvoudigingsprocessen” verdwijnen naarmate een kind ouder wordt.  Een voorbeeld van zo’n vereenvoudigingsproces is bijvoorbeeld het weglaten van een medeklinker aan het eind van een woord, het vervangen van een klank achter in je mond (bijv. de /k/) door een klank voor in je mond (bijv. /t/), of medeklinkers samenvoegen tot één klank (bijv. de /st/ in stoel > “toel”).

Rond de leeftijd van 4;0 jaar beheerst een kind meestal alle klanken en worden de klanken niet meer weggelaten of vereenvoudigd (Beers, 1995).Download hier een schema van de normale spraak-/taalontwikkeling.

De verhaaltjes van juf Lot zijn geïnspireerd door de methode van Hodson en Paden (1983), ingezet tijdens de logopedische therapie. Volgens Hodson (2006), horen kinderen woorden en klanken van de volwassene en slaan ze die op in een structuur die zij kunnen uiten. Kinderen met een normaal gehoor verwerven de klanken voornamelijk door te luisteren. Bij kinderen met een fonologische stoornis zou het vooral misgaan bij de opslag van deze woorden. Zij slaan het woord verkeerd op. Dit kan dus zijn door een klank te vervangen of door een klank weg te laten/juist vaker in te zetten.
Voorbereidend op de fase van het spreken, geeft Hodson (2007) aan dat gericht auditief aanbod (via het gehoor) gebruikt kan worden door alleen te luisteren en spelletjes mee te doen zonder te spreken.

Er worden vijf kinderen besproken met elk een fonologische articulatiestoornis. Vijf verschillende klanken die op een andere manier zijn opgeslagen. Vijf klankgebaren en vijf leuke klanklesjes om toe te passen in de groep.

De verhaaltjes zijn deels opgebouwd in de volgorde die wordt aangeboden tijdens een therapiesessie van de methodiek van Hodson en Paden, zoals tijdens de logopedische behandeling wordt ingezet. Eerst krijgen de kinderen woorden aangeboden van de leerkracht met het doelwoord. De kinderen mogen luisteren. Vervolgens worden er spelletjes gedaan om de auditieve discriminatie (het verschil tussen klanken) te trainen. Er wordt niet verwacht dat de kinderen meespreken. De doelklank vinden zij immers nog lastig.

De klanklesjes van juf Lot zijn interactief in te zetten tijdens een groepslesje. Met het juiste materiaal kunnen de verhaaltjes nagespeeld worden. Tevens worden de klanken ondersteund met klankgebaren, die ook worden uitgelegd.

Waarom een boek?

Het belangrijkste doel van het boek is echter om de volwassene bewust te maken van de impact van spraakproblemen bij een kind.  Er wordt namelijk nog steeds wel eens gedacht dat een kind “lui” is en niet wil spreken. Ook kan een kind erg boos of gefrustreerd raken wanneer hij/zij zich niet begrepen voelt, maar wordt het spraakprobleem over het hoofd gezien.

Er zijn kinderen die ondanks de spraakproblemen met plezier blijven spreken, maar er zijn ook kinderen die zich schamen en stil worden of boos. Kinderen met spraakproblemen hebben vaak heel goed door dat hun omgeving hen niet begrijpt. Het is fijn voor het kind als het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Vooral wanneer het spraakprobleem ervoor zorgt dat een kind zich niet kan uiten. Hoe kan de volwassene dan helpen? Dit staat allemaal beschreven in het boek over juf Lot.

Interesse?

Koop nu het boek 'Juf Lot - over spraakproblemen bij kinderen' via bol.com!

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}