Prognose bij kinderen met een TOS? 

Kan je op jonge leeftijd al voorspellen hoe de ontwikkeling op spraak-/taal gebied zal verlopen? 

De variatie in de normale taalverwerving maakt het vrijwel onmogelijk om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) al op jonge leeftijd te signaleren. Er zijn verschillende mijlpalen in de taalverwerving met een grote spreiding. De leeftijd waarop een baby een eerste woordje zegt, is meestal rond 14 maanden. De een praat al eerder, de ander later. Het is daarom belangrijk om niet één mijlpaal te bekijken, maar meerdere mijlpalen van de taalontwikkeling. Hoe verloopt de start? Wanneer lijkt de taalontwikkeling te stagneren?  Late praters zijn kinderen onder de 2 jaar die laat zijn met eerste woordjes of tweewoorduitingen. Een groot deel van deze groep laat uiteindelijk een normale taalverwerving zien, maar er is ook een deel van deze kinderen die taalproblemen blijven houden.   Weetjes:  39% van 3-jarigen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben op 7-jarige leeftijd nog steeds een TOS. 5- jarigen met een specifieke of niet- specifieke (als gevolg van bijv. gehoorproblemen) TOS hebben met 19/20-jarige leeftijd nog steeds taalproblemen Op 5-jarige leeftijd geen taalproblemen meer? Over het algemeen geen problemen in de ontwikkeling van het leren lezen/schrijven. Wanneer spreken we nou van een TOS? Als een kind lager scoort dan 1 standdaarddeviatie (-1.3 SD) onder het gemiddelde op de logopedische taaltesten. 3-jarigen met (een vermoeden van) TOS hebben een aanzienlijk grotere kans op herstel dan 7-jarigen met TOS. Een zwak taalbegrip is een risicofactor voor blijvende TOS, eveneens familiaal voorkomen van taalproblemen, achterstand op meerdere taalaspecten (taalvorm, taalinhoud, taalgebruik) en een zeer grote taalachterstand. Bij kinderen met TOS komen stoornissen in het gedrag en het sociaal- emotioneel functioneren vaker voor dan bij kinderen zonder TOS.

 

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}