En dan is het zover... je zoon of dochter mag naar school! Maar hoe werkt dit wanneer hij of zij dit niet zonder ondersteuning kan?

Passend Onderwijs? 

Je hoorde het vast wel eens. Een leerling ging naar school met een “rugzakje”. Het rugzakje zorgde ervoor dat de leerling een budget had voor ondersteuning. Ondersteuning op verschillende v(l)akken, zodat de leerling wel gewoon op school kon blijven en de lesstof mee kon doen.  Het oude “rugzakje” is veranderd naar passend onderwijs. Wat is passend onderwijs eigenlijk? Het is een pakket van ondersteuningsmaatregelen afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. En daarmee samenhangend, de ondersteuning aan de leerkracht en de reguliere school of MBO instelling waar de leerling staat ingeschreven.  Als een kind oud genoeg is om naar school te gaan, is het belangrijk om te bepalen of een kind dit zonder ondersteuning kan doen. Op de peuterbehandelgroep bijvoorbeeld waar ik werk, hebben de kinderen een spraak-/taalontwikkelingsstoornis. De taalontwikkeling is trager of verstoord verlopen, waardoor een kind niet altijd zonder ondersteuning het reguliere onderwijs zal kunnen volgen. Er wordt per kind gekeken of hij/zij het aan zou kunnen om zonder extra begeleiding op school kan door ontwikkelen. We willen uiteraard niet dat een kind problemen laat zien in de communicatie met anderen en hierdoor wellicht nog verdere achterstanden oploopt, frustratie laat zien of niet kan aansluiten bij de andere kinderen. Voordat een kind vier jaar is wordt hij of zij onderzocht door de logopedist. De logopedist neemt taaltesten af om te beoordelen óf en hoe groot de achterstand op de verschillende taaldomeinen is in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Ook wordt er gekeken naar de spraakontwikkeling. Mocht een kind in aanmerking komen voor ondersteuning op school (passend onderwijs) dan wordt dit in overleg met ouders aangevraagd. Een commissie zal uiteindelijk bepalen welke vorm van ondersteuning passend is voor dit kind. Er zijn drie verschillende vormen van ondersteuning. Namelijk: - het lichte onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs en ontvangt een vorm van ambulante ondersteuning die is afgestemd op zijn onderwijsbehoefte. Er komt bijvoorbeeld een ambulante behandelaar wekelijks of om de week met een leerkracht spreken of met het kind zelf werken. Dit zou ook de IB-er kunnen doen - Het medium onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs. Het is bedoeld voor die leerlingen voor wie een speciale onderwijssetting niet noodzakelijk is, maar die te weinig baat hebben bij de lichte vorm van ambulante ondersteuning. Deze leerling krijgt vaker individuele aandacht van de ambulante behandelaar. De leerkracht zou meer ondersteuning in de klas kunnen krijgen. - Het intensieve onderwijsarrangement: de leerling zal naar een cluster 2 school kunnen gaan. Cluster 2 scholen bieden een plek aan leerlingen die doof of slechthorend zijn. Daarnaast kunnen op deze scholen ook leerlingen terecht die veel moeite hebben met communiceren. Er zijn een aantal instellingen die cluster 2 onderwijs en ondersteuning aanbieden: Kentalis, Auris, VierTaal en Vitus Zuid. De leerlingen krijgen dezelfde lesstof als op het reguliere onderwijs, maar dan met extra ondersteuning. Denk aan pictogrammen, Nederlands met Gebaren, meer tijd, logopedie op school etc.

(zie meer informatie op simea.nl)

Woordenboek voor kinderen?

Woordenboek voor kinderen?

Als logopedist leerde ik tijdens mijn opleiding dat een goede woordenschat cruciaal is voor de taalontwikkeling. Op een gegeven moment verdubbelt de woordenschat zich gemakkelijk van 500-1000-10.000 nieuwe woorden per jaar. Een rijke taalomgeving is dan wel gewenst...

Kinderfeestjes

Kinderfeestjes

KinderfeestjesJe kunt het zo gek maken als je zelf wil. Van zelf in elkaar knutselen tot iemand inhuren die het feestje verzorgt. Wat heeft jouw voorkeur? Toen onze oudste dochter 5 jaar werd was het tijd voor haar eerste kinderfeestje. Zij had zelf nog niet veel...

Drinken uit een beker, hoe doe je dit?

Drinken uit een beker, hoe doe je dit?

Op de behandelgroep waar ik werk, is het regelmatig het geval dat een kindje start met de leeftijd van 3;0/3;5, maar dan nog niet uit een beker kan drinken. Vaak krijgen ze thuis nog drinken uit de fles of een tuitbeker. Drinken uit de beker lukt nog niet. Het kind...

Location

1235 Divi Theme St.
San Francisco, CA 92335

Contact

(333) 394-2342
info@divibuilder.com

Hours

M - F : 8am–5pm

Sat : 11am–6pm

Sun : Closed

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}