En dan is het zover... je zoon of dochter mag naar school! Maar hoe werkt dit wanneer hij of zij dit niet zonder ondersteuning kan?

Passend Onderwijs? 

Je hoorde het vast wel eens. Een leerling ging naar school met een “rugzakje”. Het rugzakje zorgde ervoor dat de leerling een budget had voor ondersteuning. Ondersteuning op verschillende v(l)akken, zodat de leerling wel gewoon op school kon blijven en de lesstof mee kon doen.  Het oude “rugzakje” is veranderd naar passend onderwijs. Wat is passend onderwijs eigenlijk? Het is een pakket van ondersteuningsmaatregelen afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. En daarmee samenhangend, de ondersteuning aan de leerkracht en de reguliere school of MBO instelling waar de leerling staat ingeschreven.  Als een kind oud genoeg is om naar school te gaan, is het belangrijk om te bepalen of een kind dit zonder ondersteuning kan doen. Op de peuterbehandelgroep bijvoorbeeld waar ik werk, hebben de kinderen een spraak-/taalontwikkelingsstoornis. De taalontwikkeling is trager of verstoord verlopen, waardoor een kind niet altijd zonder ondersteuning het reguliere onderwijs zal kunnen volgen. Er wordt per kind gekeken of hij/zij het aan zou kunnen om zonder extra begeleiding op school kan door ontwikkelen. We willen uiteraard niet dat een kind problemen laat zien in de communicatie met anderen en hierdoor wellicht nog verdere achterstanden oploopt, frustratie laat zien of niet kan aansluiten bij de andere kinderen. Voordat een kind vier jaar is wordt hij of zij onderzocht door de logopedist. De logopedist neemt taaltesten af om te beoordelen óf en hoe groot de achterstand op de verschillende taaldomeinen is in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Ook wordt er gekeken naar de spraakontwikkeling. Mocht een kind in aanmerking komen voor ondersteuning op school (passend onderwijs) dan wordt dit in overleg met ouders aangevraagd. Een commissie zal uiteindelijk bepalen welke vorm van ondersteuning passend is voor dit kind. Er zijn drie verschillende vormen van ondersteuning. Namelijk: - het lichte onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs en ontvangt een vorm van ambulante ondersteuning die is afgestemd op zijn onderwijsbehoefte. Er komt bijvoorbeeld een ambulante behandelaar wekelijks of om de week met een leerkracht spreken of met het kind zelf werken. Dit zou ook de IB-er kunnen doen - Het medium onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven bij het regulier onderwijs. Het is bedoeld voor die leerlingen voor wie een speciale onderwijssetting niet noodzakelijk is, maar die te weinig baat hebben bij de lichte vorm van ambulante ondersteuning. Deze leerling krijgt vaker individuele aandacht van de ambulante behandelaar. De leerkracht zou meer ondersteuning in de klas kunnen krijgen. - Het intensieve onderwijsarrangement: de leerling zal naar een cluster 2 school kunnen gaan. Cluster 2 scholen bieden een plek aan leerlingen die doof of slechthorend zijn. Daarnaast kunnen op deze scholen ook leerlingen terecht die veel moeite hebben met communiceren. Er zijn een aantal instellingen die cluster 2 onderwijs en ondersteuning aanbieden: Kentalis, Auris, VierTaal en Vitus Zuid. De leerlingen krijgen dezelfde lesstof als op het reguliere onderwijs, maar dan met extra ondersteuning. Denk aan pictogrammen, Nederlands met Gebaren, meer tijd, logopedie op school etc.

(zie meer informatie op simea.nl)

Prognose TOS?

Prognose TOS?

Prognose bij kinderen met een TOS? Kan je op jonge leeftijd al voorspellen hoe de ontwikkeling op spraak-/taal gebied zal verlopen? De variatie in de normale taalverwerving maakt het vrijwel onmogelijk om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) al op jonge leeftijd te...

Wat is het verband tussen beweging en taal?

Wat is het verband tussen beweging en taal?

Wat is het verband tussen beweging en taal? Meerdere spiergroepen zijn betrokken bij het produceren van spraak: de tong, de lippen en de kaak, maar ook de stembanden en de ademhalingsspieren moeten nauw met elkaar samenwerken. Spreken is het resultaat van het plannen...

Een…boek!

Een…boek!

Een boek!Met kriebels in mijn buik zat ik in een klein zaaltje met nog zo'n tien andere schrijvers.  Net kennis gemaakt met Boekscout en ik was enthousiast. Het spannende deel moest nog komen. Wij kregen alvast een stukje beoordeling te horen over ons manuscript....

Auto bingo!

Auto bingo!

Auto Bingo De zomervakantie komt steeds dichterbij. Vakanties zijn geboekt en de voorpret is begonnen! Zo ook bij ons. Juni is begonnen. Eind volgende maand mogen we weer op vakantie. Nieuwe herinneringen maken, plezier hebben, uitrusten en vooral heel erg genieten!...

Interactief voorlezen

Lezen, als kind deed ik dit al uren achter elkaar. Ik had denk ik het grootste gedeelte van de kinderboeken al uit toen ik eindelijk naar de boeken voor volwassenen mocht. En nu mag ik voorlezen. Iedere avond voor het slapen gaan lezen wij onze kleuter voor. En onze...

Ondersteunende Communicatie

Op 6 maart 2018 was het thema “ondersteunende communicatie” tijdens de Dag van de Logopedie. Ondersteunende communicatie, oftewel OC, zijn hulpmiddelen die ingezet worden om communicatie mogelijk te maken. Denk hierbij aan spraakcomputers bij mensen die niet kunnen...

SNEL

SNEL

“Mijn kind kan al kruipen”,  “mijn kind kan al “mama” zeggen, “mijn kind kan dit.. mijn kind kan dat…” vast heel herkenbaar voor jonge ouders met jonge kinderen. Op de een of andere manier zit het in ons aard om elkaar te vergelijken. En al zeg ik nog zo vaak...

Location

1235 Divi Theme St.
San Francisco, CA 92335

Contact

(333) 394-2342
info@divibuilder.com

Hours

M - F : 8am–5pm

Sat : 11am–6pm

Sun : Closed